Recensie The Sound of Music door Stage Entertainment – Theaterkrant (2024)

Table of Contents
Medewerkers Elders

Recensie The Sound of Music door Stage Entertainment – Theaterkrant (1) Rosalie Fleuren
23 juli 2021

Gezien op 22 juli 2021, AFAS Circustheater, Den Haag

The Sound of Music is weer te horen in Nederland. Het verhaal over aspirerend non Maria die als gouvernante de harten verovert van de familie Von Trapp, is sinds de film in 1965 uitkwam bij iedereen welbekend. In 2014 produceerde Albert Verlinde al een frisse bewerking van de musical. Dankzij een wat soberder decor kon hij toeren langs de middelgrote zalen van Nederland. Nu, zeven jaar later, gaat Stage Entertainment op tournee langs de grootste zalen van Nederland, en kan er grootser worden uitgepakt.

De musical is dan ook een lust voor het oog, en prachtig vormgegeven door de verschillende ontwerpers. Op het achterdoek zijn haarscherpe animaties te zien van George Reeve, die vloeiend meebewegen met de scènes. De prachtige Oostenrijkse bergen waar langzaam het licht plaatsmaakt voor het donker, donder en bliksem in een angstige nacht, een naargeestige begraafplaats. Stuk voor stuk zorgvuldig ontworpen kunstwerkjes op zich, die perfect aansluiten op het decorontwerp van Marjolein Ettema.

De choreografieën van Stanley Burleson maken indruk. Hoogtepunt waarin choreografie en vormgeving prachtig samenkomen, is de uitvoering van ‘The Lonely Goatherd’, het lied waarmee Maria (Nandi van Beurden) in deze bewerking de kinderen op bed geruststelt tijdens het onweer.

In een meeslepende sequentie brengt Van Beurden met de kinderen de kleine herder tot leven. Die gaat naadloos over van imaginair naar dansende houten pop tot geprojecteerde schaduwballerino. In een springerig schaduwspel treedt hij – larger than life – omringd door de kinderen met trouwbogen, in het huwelijk met zijn bevallig herderinnetje. De hele scène is de slaapkamer nooit uit geweest, en zo inventief – genoeg om de reis naar het theater te maken.

In de regie van Carline Brouwer zit het tempo er goed in. Allard Blom heeft in zijn bewerking sommige liedjes iets ingekort, er is met de volgorde geschoven en zo is er ruimte ontstaan voor twee duetten die de film nooit haalden, van de opportunistische Max Detweiler en de geslepen Barones Elsa Schräder.

Het duo, gespeeld door William Spaaij en Belinda van der Stoep, krijgt dankzij de twee duetten alle ruimte om eensgezind en onbezorgd het oprukkende naziregime weg te lachen. Spaaij maakt van Max een charismatische levensgenieter, Van der Stoep baadt als een spinnende kat in de weelde; de twee geven een extra smaak aan de toch wat overbekende musical.

Van Beurden won in april de rol van Maria in de televisie-talentenjacht ‘Op zoek naar Maria’. In 2014 was ze al understudy voor Maria in de vorige editie van The Sound of Music, dus in wezen oefende ze al zeven jaar voor de rol. Dat is goed te zien. In The Sound of Music overtuigt zij als één van de vele uitstekende zangeressen.

Haar mannelijke tegenhanger Stefan Rokebrand, die weliswaar een charmante kapitein Von Trapp neerzet, overtuigt beduidend minder met zijn zangstem. Bij musicals in Nederland nemen we gebrekkige mannelijke zangers over het algemeen voor lief, en The Sound of Music vormt daarop geen uitzondering. Maar ik vraag me dan toch af: waarom geen ‘Op zoek naar Georg’? Misschien dat daar nog verrassende nieuwe sterren aan het licht zouden komen.

Foto: Annemieke van der Togt/Roy Beusker Fotografie

Recensie The Sound of Music door Stage Entertainment – Theaterkrant (3) Recensie The Sound of Music door Stage Entertainment – Theaterkrant (4) Recensie The Sound of Music door Stage Entertainment – Theaterkrant (5)

Medewerkers

muziek: Richard Rodgers
liedteksten: Oscar Hammerstein II
script: Howard Lindsay / Russel Crouse
vertaling: Allard Blom
regie: Carline Brouwer
choreografie: Stanley Burleson
muzikale leiding: Ad van Dijk
Maria: Nandi van Beurden
Moeder Overste: Francis van Broekhuizen
Kapitein Von Trapp: Stefan Rokebrand
Oom Max: William Spaaij
Elsa Schräder: Belinda van der Stoep
Liesl: Esmee Mardjan
Rolf: Jimi Hendrikse
Frau Schmidt / Zuster Berthe: Saskia Schäfer
Butler Franz: Armand Pol
Zuster Agnes / Frau Zeller: Eva Berhitu
Zuster Olga: Darcey Roosenboom
Zuster Margaretha: Kilke John
Zuster Katharina: Anne Claire Smorenburg
Herr Elberfeld: Roman van der Werff
Herr Zeller: Hayo de Kruijff
Zuster Anna / Frau Elberfeld: Lena Stallinga
Von Schreiber: Paul Walthaus
Zuster Sophie: Kim Reizevoort
Ensemble: Thom Koolen / Kay Heijnen
Swing on stage: Froukje Zuidema / Fleur Alders / Sandra Jonkman / Natascha Molly
Swing: Isaura Kuyt / Kees Nieboer / Aimée de Pater / Bridget Looijmans / Wesley Florijn / Frank Beurskens

Meer info over deze voorstelling op Theaterencyclopedie.nl

Recensie The Sound of Music door Stage Entertainment – Theaterkrant (6)

data van Theatercollectie: Allard Pierson/Stichting TIN

Speellijst

Tags

Albert Verlinde
Allard Blom
Belinda van der Stoep
Carline Brouwer
George Reeve
Marjolein Ettema
Nandi van Beurden
Stage Entertainment
Stanley Burleson
Stefan Rokebrand
William Spaaij

Elders

de Volkskrant

★★★☆☆

’De grote troeven van deze uitvoering zijn de twee vrouwelijke hoofdrollen. Nandi van Beurden won in april terecht het tv-programma Op zoek naar Maria: haar spel is aanstekelijk en warm, haar zang is beeldschoon. Ook operazangeres Francis van Broekhuizen is een vondst als Moeder Overste: zij acteert mooi en zingt geweldig. Haar uitvoering van Bergen of dalen (‘Climb every mountain’) is spectaculair goed. De mannenrollen zijn helaas minder overtuigend:' Joris Henquet

NRC

★★★★★

’Sommige actrices weten Maria iets eigens mee te geven, anderen laten je Andrews even vergeten en dan heb je Nandi van Beurden – de buitencategorie. Zij won tv-programma ‘Op zoek naar Maria’, waarin kijkers (mee)bepaalden wie de hoofdrol in deze musical zou gaan vertolken, en nu stuiter-fladdert ze over het toneel. Haar Maria is onverschrokken en vrolijk, maar heeft ook diepgang. Van Beurden is, ook door haar humor en fantastische stem, een droom-Maria.' Elisabeth Oosterling

Trouw

★★★★☆

Samen met choreograaf Stanley Burlesson zet Brouwer de oorlog wat zwaarder aan dan in eerdere versies. Zwartgemouwde personages sluipen eerst bijna onmerkbaar en later steeds overheersender en dreigender de scènes in, tot het kippenvel gevende moment waarop één voor één alle nonnen verdwijnen en Moeder Overste tussen een klein legertje nazi’s achterblijft. Het zoete verhaal krijgt hierdoor meer diepte, terwijl het feelgood-einde overeind blijft. Bianca Bartels

Het Parool

'Het videodecor met edelkitschbeelden, die zo uit het archief van de Oostenrijkse VVV geplukt kunnen zijn, wordt aangevuld met realistisch-smaakvolle interieurstukken. Allemaal in dienst van het zoete sfeertje van de musical, dat ondanks de verstoringen door het Duitse leger, blijft overheersen en soms wat verstikkend is. Maar voor The Sound of Music zal waarschijnlijk tot het einde der tijden wel publiek naar het theater gaan.' Patrick van den Hanenberg

Telegraaf

★★★☆☆

'In een poging de boel nog wat op te frissen, heeft regisseuse Carline Brouwer bijvoorbeeld de liefdesscène tussen Rolf en Liesl wat minder onschuldig (en daarmee ook wat ongemakkelijk) gemaakt en heeft choreograaf Stanley Burleson er een strakke, indrukwekkende scène aan toegevoegd waarbij de nonnen plaatsmaken voor de nazi’s. Maar deze musical laat zich niet zo makkelijk ’moderniseren’. Uiteindelijk zegeviert toch de romantische truttigheid, wat uiteindelijk misschien ook wel, naast uiteraard de liedjes, juist de grote kracht van The Sound of Music is.' Esther Kleuver

Recensie The Sound of Music door Stage Entertainment – Theaterkrant (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6222

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.